VERİ TABANLI KONTROL VE GÖZETLEME SİSTEMLERİ (SCADA)

Canlı Görüşme
MODÜLLER

VERİ TABANLI KONTROL VE GÖZETLEME SİSTEMLERİ (SCADA)

Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi

SCADA

PROMAN SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) olarak adlandırılan, PROMAN sisteminin kurumunuzda uyarlanması sırasında yürütülen, veri toplama, endüstriyel denetim, planlama ve üretim kontrolü proseslerini bir bütün olarak MES (Üretim Yürütme Sistemi) olarak düşünebiliriz. SCADA üretimde kullanılan makine ve aletlerden veri toplanması işlemlerini izler ve işletir. Sisteminizdeki giriş ve çıkış birimlerinin, PLC (Programlanabilir Mantıksal Kontrol kartları) adı verilen cihazlar ile kontrol edilebilmesini sağlar.

PROMAN SCADA iş emirlerinin planlanması yanında, önceden tanımladığınız üretim rotalarına göre anlık olarak üretimi takip edebilmenizi, ayrıca malzeme hareketlerini kontrol ederek, üretim denetimini daha etkin yapabilmenizi sağlar. PROMAN SCADA yönetim sistemleri ve üretim kontrolü için bir tamamlayıcıdır. PROMAN veri toplama ve proses kontrolü için kapsamlı çözümler sunar. Bunu şu şekilde görebiliriz; analiz aşamasında fabrika yapısı ve ekipmanların kontrol edilmesi, tasarım aşamasında uygulanacak veri iletişimine ait bütün altyapıların belirlenmesi, aynı zamanda kurulacak ekipmanların listelenmesi, son olarak ta bütün network yapısının kurulması ve izlenmeye başlanması. Bu son çalışma ise önceki safhada yapılan bütün etüdlerin doğrulaması olarak karşımıza çıkacaktır.

PROMAN teknolojinin en yeni imkanlarını kullanarak, ihtiyaçlarınıza göre çok çeşitli çözümler sunabilmektedir. Bu teknolojik ürünler; ethernet network ağlantısı olan terminaller, kablosuz PDT ler (el terminalleri), laserli barkod okuyucular, dokunmatik kiosklar, son sürüm otomatlar, algılama ekipmanları, RFID sistemleri vb…… şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Birçok projede veri toplama işlemleri, dokunmatik ekranlı kioskların, barkod okuyucuların, termal yazıcıların vb…. cihazlardan oluşan veri toplama noktalarının kurulması sayesinde gerçekleşir. Üretim hatlarından veya üretimdeki makinalardan PLC kartları aracılığıyla direkt olarak bilgi alınabilmesi sayesinde bu bilgilerin PROMAN ERP sistemi ile işlenebilmesi ve raporlanabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu sistem veri toplama noktaları olarak bilinen ve iş emri sayılarının, operasyonların, ilave malzemelerin, makine tanımlamalarının, operatör tanımlamalarının (ve diğer tanımlamaların), ayrıca kalite kontrol bileşenlerinin, barkodlu veya dokunmatik olarak kayıt altına alındığı, endüstriyel kiosk ünitelerinin (gruplar halinde veya tek tek) kurulmasını gerektirmektedir.

   PROMAN, PLC ler veya makinalardan direkt veri toplama bazlı bir çözümün uyarlanması yoluyla kiosklardan veri toplanmasını tavsiye etmektedir. Bir üretim hattı veya makinası, bilinen bir protokolü kullanarak iletişim sağlayabiliyorsa, PROMAN ERP sistemi buradan gelen veriyi alıp, işleyebilecek şekilde konfigure edilebilir. Bu şekilde bir çözümün mümkün olmadığı durumlarda ise PROMAN, üretim bandı veya makinaları üzerinde harekete duyarlı algılayıcılardan oluşan bir network sistemi sayesinde üretimden direkt olarak verilerin toplanıp veritabanı sunucusuna gönderilmesini tavsiye etmektedir. Önerilen mimari, CompoBus/D, compoNet veya DeviceNet yapılarından birine ait bir ana toplayıcı ve bu toplayıcıdan uzatılmış kablolara bağlanmış dijital veya analog giriş çıkış kartlarından oluşmaktadır.  Bu kartlardan her biri bir makineler grubuna bağlanacaktır. Kartlar kablo mesafesini en aza indirecek şekilde konumlandırılacaktır. Her bir makine içine, toplanan sinyalleri merkezileştiren bir kutu yerleştirilir. Bu sayede makine hareketlerine ait sinyallerin nakledilmesi ve modifikasyonu kolaylaştırılmış olacaktır.

PROMAN SCADA sistemi her tür üretim yapısına uyabilecek şekilde düzenlenebilecek, tamamen özelleştirilebilen bir sistemdir. Bu üretim yapıları; tek fabrika, çoklu fabrika yapıları, hatta değişik üretim yapıları ve kaynakları, bir makine veya bir üretim hattı veya insan işgücü gerektiren bir tezgâh olabilir. Bu yapının başlıca amacı, üretim durumunun, aynı zamanda da her bir üretim kaynağının operasyonel durumunun grafiksel olarak izlenebilmesini sağlamaktır. Özet niteliğindeki paneller sayesinde bütün prosesler takip edilebilir. Bu paneller PROMAN’ın yapısına uygun olarak tasarlanıp, PROMAN denetiminde, diğer PROMAN modüllleri ile birlikte çalıştırılmaktadırlar. Sonuçlar birtakım görseller ve makine hareketlerinin simülasyonları şeklinde gösterilmektedir. Ayrıca bazı sayısal değerler veya diğer parametreler de ekrana yansıtılabilmektedir. Tabi ki üretim sahasından toplanmış verilerin kontrol ve değerlendirilmesi imkânı da sağlanmaktadır. 

PROMAN’IN İŞLETMENİZE KATTIĞI DEĞERLER

Stokların Azalması

Eskiden atölye tarzı üretim metodu vardı, Üret > Stoğa veya Vitrine koy > Sat şeklinde çalışıyorduk ama stoklama ve hammadde maliyetleri artınca, bu metodla rekabet edemez hale geldik.

Artık  Siparişi al > Hemen Üret > Müşteriye Gönder eklinde çalışıp, stoklama işlemlerini minimuma indirmeye çalışıyoruz.

 

Personel Azalması

Eldeki personel uzmanlık alanlarına ve boşluk durumlarına göre çalıştırıldığı için personel işgücü optimize edilecek, bu sayede uygunsuz ve fazla personel çalıştırılması önlenecektir. 

 

Verimliliğin Artması

Bütün üretim faktörleri ( hammadde, işgücü, depolama, …… ) optimum seviyede kullanıldığı için  kurumunuzun toplam verimi artacaktır.

 

Satınalma Giderlerinin Azalması

Üretimde kullanılacak bütün ihtiyaçlar, planlanabildiği için satınalma işlerimiz aceleye gelmeyecek. En doğru tedarikçiden en uygun fiyatla satınalma işlemlerimizi yapabileceğiz.

 

Sistem Bakım ve Onarım Giderlerinin Azalması

Üretimdeki bütün makine ve teçhizatın kullanım süreleri takip edilebildiği için bakım zamanları önceden belirlenip planlanabilecek. Bu sayede periyodik bakımları zamanında ve düzgün yapılan makinalar bozulmadan daha uzun süre çalışacaklar. Ayrıca makine arızasından dolayı oluşan tamir masrafları ve zaman kayıpları ortadan kalkacak.

 

Kalite Artışı

Doğru malzeme kullanımı ve sağlam makine parkurunda uzman personel tarafından üretilen ürünler daha kaliteli olacaktır.

 

Dökümanı indir

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

DENETİM ve DANIŞMANLIK

Bir projeye başladığımızda, ilk olarak PROMAN mühendisleri üretim sahanızı ziyaret ederek, PROMAN’dan bekleyebileceklerinizi net olarak açıklamaya ve isteklerinizi değerlendirmeye çalışırlar. Bir sonraki adımda ise, müşterimizin ihtiyaçlarına göre programın uyarlanması için prototip çalışması yapılır.

Bu aşamada; müşterinin üretimdeki verimliliği, izlenebilirlik ve kalite gereksinimleri kontrol edilerek, üretim bandınız veya atölyenizin otomasyonu için en uygun IT çözümleri belirlenir ve bu sayede PROMAN’ın en etkin uyarlaması için ortam hazırlanmış olur. Sonraki adımlar ise, üretim prosedürlerinin değerlendirilmesi, sistemin denetlenmesi (auditing), mevcut üretim şartlarının üretim standartlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilmesi, uygun çözüm önerilerinin tavsiye edilmesi, çalışma sonuç raporunun oluşturulup, proje portföyünün tamamlanması şeklindedir. Mühendislerimiz son olarak özel amaçlı üretim prosedürleri için düzenleyici ve kısıtlayıcı çözüm önerileri sunarak, bunların PROMAN üzerinde uygulanması için tavsiyelerde bulunurlar.

DANIŞMANLIK & KURULUM

Günümüzde rekabet, yerel bazdan ulusal ve uluslararası seviyelere tırmanmıştır. Bu koşullar altında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen işletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için işletmenin tüm fonksiyon, süreç ve kaynaklarının entegre bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

Personel Eğitim Programları

PROMAN kullanıcı ekranlarının, kullanımı kolaydır ve çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Çalışanlarınız karmaşık yazılımları öğrenmek için saatlerini bilgisayar başında harcamak zorunda kalmazlar. PROMAN’ın sürükle be bırak şeklinde çalışan bir planlama ekranı bulunmaktadır, ayrıca çok net ekran görüntüleri, kurulum sayfaları ve araçlara ait bilgilerde kullanımı kolaylaştırmaktadır. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan, işletim sisteminiz ne olursa olsun, her şeye tek bir ekrandan ulaşabilirsiniz. Üretim personeli, gerektiği anda ve makinalarının başında iken işlerine ait bütün veri dosyalarına ulaşabilirler.

PROMAN yüzde-yüz online ve gerçek zamanlı olarak çalışması sayesinde, kağıda basılı belgelere olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca üretimi kolaylaştıran yapısı sayesinde operasyonlarınızı dağınıklığa sebep olmadan, yalın ve sade bir şekilde yürütebilmenize imkân sağlar. PROMAN’ın güçlü ve kullanımı kolay yapısı, iş emirlerinin, üretim tahminlerinin, sıcak satış ekibinin oluşturulması ve diğerleri için yenilikçi araçlar barındırmaktadır.

PROMAN eğitimlerini geniş bir yelpazede sunabilmektedir. Bu eğitimler komple bir proje çerçevesinden, tek bir fonksiyonu kapsayan dar amaçlı eğitimlere kadar olabilir.

 • Özel uygulamalara ait eğitimler
 • Teknik eğitim: bütün markalar için otomotive ve nümerik kontrol programlaması, robotlar, yazılım çalışma grupları, SCADA ve DCS sistemleri, veri tabanları, yapay görüş sistemleri
 •   Adresleme yöntemleri, tasarım, modelleme ve test konularında, genel eğitimler.

 

PROMAN’ın ilk hedefi BEKLENTİLERİNİZİ TEMİZ VE NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEYİP, ANLAYABİLMEKTİR. Ön eğitim safhasında, PROMAN eğitmenleri, size en uygun olan çözümü sunabilmek için elinizdeki geçerli doneler ile hedefleriniz arasındaki farklılıkları analiz edecekler ve buna göre gereklilikleri ortaya çıkaracaklardır.

Eğitim merkezimiz, dört aşamalı bir yapıyı benimsemiştir:

 • Değerlendirme ve hazırlık
 • Eğitim
 • Değerlendirme
 • İzleme ve takip desteği

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

Online Sistem Bakımı

PROMAN yeni ticari stratejilerin en ilerici fikirlerini yakalayabilmek için düzenli olarak güncelleştirilmektedir. PROMAN müşterisi olduğunuzda sadece bir paket programı almazsınız, aynı zamanda yeni nesil iş yönetim sistemleri ile ortaya çıkan yenilikçi fikirler ve diğer yenilikleri de kullanabilme imkânına sahip olursunuz. PROMAN sürekli olarak sistemini yenilediği için, müşterilerimiz herhangi bir ek maliyet olmadan bunun faydalarını görmektedirler.

Bu düzenlemelere ek olarak PROMAN destek ekibi, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bakım anlaşmaları yaparak; ek güvence, koruma veya bilgi desteğini taahhüt eder. Bu anlaşmalar; periyodik koruyucu bakımlar, destek hattı üzerinden arama ve destek alma şeklinde olabilir. Bu anlaşmalara dair bütün bilgileri özel olarak bu amaçla geliştirdiğimiz (HELPDESK) YARDIM-MASASI yazılımı üzerinden yönetilmekte ve sorgulanabilmektedir.

PROMAN müşterilerine bir hizmet taahhüdü ile aşağıdaki bakım anlaşmalarını sunar. Bunlara SLA (Service Level Agreement) Servis Düzeyine Göre anlaşma tipleri denir.

 • BMP (Basic Maintenance Program) Temel Bakım Programı

Bilişim sisteminizdeki sunucuların ve strateji iş istasyonlarının izlenmesi ve yönetilmesi hizmetlerini kapsar.

 • AMP (Adaptive Maintenance Program) Uyarlanabilir Bakım Programı

PROMAN yazılımının uyarlanabilmesi, geliştirilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli bakım hizmetlerini kapsar

 • PMP (Personalized Maintenance Program) Kişiselleştirilmiş Bakım Programı

PROMAN veya diğer sağlayıcılar tarafından yönetilen kullanıcı uygulamalarının da dâhil olduğu firmaya veya kişiye özel olarak belirlenmiş hizmetler bütünüdür.

PROMAN aynı zamanda şu bakım programlarını da seçenek olarak sunmaktadır;

 • Bakım işlemlerinin denetlenmesi ve raporlanması
 • Koruyucu bakım hizmetleri
 • Adaptif bakım hizmetleri
 • Fonksiyonel bakım hizmetleri
 • Gelişimsel bakım hizmetleri
 • Uygulamalı bakım hizmetleri
 • Operasyonel bakım hizmetleri

 

PROMAN Online Sistem Bakımı

Hızlı, güvenilir ve profesyonel PROMAN desteği.

Eğer Proman’la ilgili bir sorunuz varsa veya çalışması gereken bir şey yolunda gitmiyorsa, profesyonel destek ekibimizin güvenilir ellerindesiniz. Sorununuzun çözümü ile ilgili işlemlere çok kısa bir sürede başlayacağımızı garanti ediyoruz. Direkt olarak bir PROMAN uzmanından destek alabileceksiniz. Güvenebileceğiniz bir uzman bilgisini size vermeyi amaçlıyoruz. Hataları kabul ve analiz etmenin yanında, birçok soruna sizinle bir uyum içinde çalışırken de çözüm üretiyoruz. Gerektiği durumlarda ilave programlama düzenlemeleri ile çözüm uyarlamaları üretebiliriz. Eğer PROMAN ile ilgili olarak standart bir sorun ile karşı karşıya iseniz, tamamen güvenilir bir iletişim sayesinde sorununuz direkt olarak çözülecektir. Ayrıca sizlere sürekli olarak PROMAN’ın kullanımı hakkında bilgi ve yardım sunmaktan ayrıca uygulama eğitim kursları düzenlemekten ve standart kullanım dokümanlarını sizlere ulaştırmaktan dolayı mutluyuz.

Müşterilerimiz olarak sizler, isteklerinizi yazabileceğiniz her yerden 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren web sitemize ulaşabilirsiniz. Bu sistemi kullandığınızda, arka planda bir iş akışı oluşturulacak ve isteğinizden sorumlu bir çalışanımız bilgilendirilip, otomatik olarak harekete geçmesi sağlanacaktır. Bu olay yardım prosedürümüzün ilk adımını oluşturacaktır. Biz hemen çalışmalarımıza başlayıp, PROMAN veya diğer sistemler aracılığı ile sizinle iletişim kuracağız. Eğer sorununuzun durumu hakkında bir değişiklik olursa, bu değişikliklerden otomatik olarak üretilen ve size gönderilen bir mail aracılığı ile haberdar olacaksınız. Bu şekilde olayları size bildiriyor olacağız. Ama merak etmeyin, çoğu durumda karşılıklı bir telefon görüşmesinin en etkili iletişim yöntemi olduğuna bizlerde katılıyoruz. İyi tanımlanmış iş-akışları ve net sorumluluklar sayesinde, hızlı geri-dönüş zamanlarımızdan, yüksek ulaşılabilirlik seviyesi ve sorunlarınızın güvenilir olarak ele alınacağından emin olabilirsiniz.

Soru ve düşüncelerinizi her zaman web sitemizdeki on-line formumuz aracılığıyla, info@proman.lt mail adresine e-posta yoluyla, Skype veya +37069825157 numaralı GSM hattımızı direkt olarak arayarak bize ulaştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.