KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Canlı Görüşme
MODÜLLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI

ERP (Enterprise Resource Planning)
 

Yönetim Bilgi Sistemi ve Kurumsal Kaynak Planlama

PROMAN yönetim bilgi sistemi ve kurumsal kaynak planlama entegrasyonu, üretim ve iş yönetimi için çok yönlü ve iyi araçları kullanmanıza imkan verir. PROMAN, ürün planlama, üretim süreçleri, satış ve pazarlama, ürün geliştirme, satın alma, stok kontrolü, dağıtım, muhasebe, pazarlama, finans ve insan kaynakları operasyonlarının bütün yönleri ile bütünleşmiştir. PROMAN MIS | ERP sistemi,  iş faaliyetleri içine stratejik planlamanın eklenebilmesi için kurum yöneticilerine yardımcı olur. Bilgilerin kurum içinde ihtiyaç olan her noktaya yumuşak bir biçimde akışı için merkezi bir veri merkezi kullanılmaktadır. 

PROMAN içindeki bütün kurumsal aktiviteler, aktif görevler olarak Proman planlama ekranında anında görüntülenirler, bu sayede bütün üretim durumunun veya her operasyonun, çalışma alanı parametreleri ve kapsamlı bilgiler ile gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesine imkân sağlanır. Üretim müdürü, insan kaynakları departmanı ile birlikte organize olarak, çalışma günlerine ve tatillere göre, elindeki herhangi bir makineye ait geçmiş istatistiksel bilgileri inceleyip, geleceğe ait üretim kapasite tahmini yapabilir. Proman sayesinde bütün fabrikanızdaki iş-akışlarını etkili bir biçimde ve bir anda yapabilirsiniz. Bir iş istasyonundaki gerçek durumu gösterebilmek için, her iş istasyonu veya operasyonu farklı bir renk ile gösterilir. Ve bu renkler is istasyonunun güncel durumuna göre anlık olarak değişir. Proman sayesinde gerçek zamanlı iş planlamasını, çok hassas bir şekilde yapmak, her zamankinden daha kolay. Bu planlamayı yaparken de zamanlanmış görevler arasında herhangi bir çatışma veya karışıklığa da sebep olmazsınız. Yeni bir göreve başlandığında veya farklı yetkiler ile sipariş yönetimi yaparken, anlık olarak bütün bilgilerin alınması çok kolay bir hale getirilmiştir.

 

Üretim Planlaması

Üretim süreçlerinin planlanması karmaşıklaştıkça, piyasa talebinin ve üretimin dengelenebilmesi de, o ölçüde hayati bir değer kazanmaktadır. Proman siparişin alındığı andan başlayarak, üretime ait bütün görev planlarını bir değer zinciri şeklinde saklar. Müşterilerimizi memnun etmek ve elimizden kaçırmamak için, üretim verimliliğinin etkin organizasyonu, iyi yönetilebilen bir stok, düşük işletme maliyetlerinin sağlanması ve müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Proman üretim yönetimi ve otomasyon sistemi, siparişe göre üretim, stoka göre üretim veya karma üretim stratejilerine göre çalışabilmek üzere tasarlanmıştır. Hangi üretim stratejisi kullanılırsa kullanılsın, maksimum üretim kontrolü ve esnekliği, maliyet optimizasyonu ve kaynakların etkin kullanımı garanti edilmektedir. 

Program, kurumsal karlılığı arttırmaya çalışırken, aynı zamanda sipariş girişlerinin proaktif yönetimi ile üretim planlamasının ve operasyonlarının optimizasyonu sayesinde müşteri teslimat tarihlerine uyulması da sağlamaktadır. 

Üretimin en yüksek hızında çalıştığından emin olabilmek çok önemlidir. Proman üretimdeki makinaların iş yükü konusunda gerçek zamanlı bilgiler sunar. Bu bilgiler, hangi makinalar çalışıyor, hangi makinalar beklemede, bekleme sebebi, alarm durumu veya boşta durma şeklindedir. Eğer makinalardan bazıları üretim dışında kalmışsa, Proman size bunun nedenlerini ve ne kadar süredir üretim dışında olduğu bilgilerini çok net bir şekilde bildirebilir.

Proman, üretimdeki her görevin ve bütün görevlerin durumu hakkında, ayrıca bir iş istasyonunun genel performansı ve durumu hakkında hatta tek bir işçinin görev etkinliğini diğer işçilerle karşılaştırmalı bir şekilde sunacak bütün detaylı bilgilere bir bakışta ulaşmanızı sağlayabilir. Bu kuvvetli aracı işçi motivasyonu için kullanmak oldukça kolay ve kullanışlıdır.

 

Üretim Optimizasyonu

Proman kar marjlarını korumak ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için üretime dair bütün bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebilmenizi sağlar. Ama Proman’ın esas güçlü tarafı tüm üretim bilgilerini etkin bir biçimde toplayarak, bunları istatistiksel olarak gruplandırıp, tablolar veya karşılaştırma tabloları şeklinde görsel olarak sunabilmesidir. Bu da stratejik planlama ve düşüncenin vazgeçilemez bir parçasıdır. Proman, üretim siparişlerinin etkin olarak belirlenmesi, darboğazların belirlenmesi, iş emri optimizasyonu, eğer-öyleyse senaryolarına karşı strateji geliştirilmesi için çok gerekli olan bilgileri sağlar. Bunlarda kar marjlarının arttırılması ve rekabet ortamında bir adım önde olabilmek için çok önemlidir.

Proman’ın etkin maliyet hesaplama sistemi, karlılık ve indirim politikalarınıza göre anlık fiyatlarınızı oluşturabilmenize ve değişik seviyelerdeki müşterilere ait fiyatların online sipariş sistemi üzerinde kontrol edebilmenize imkan vermesinin yanında, zaman içinde değişik ürünlerin üretimi sırasında, geçmişe ait gerçek maliyetlerinizin güncel maliyetleriniz ile karşılaştırılması şeklinde iş istasyonlarına ait kolay anlaşılır, görsel maliyet verimliliği analizlerini sunmaktadır. Planlanan ve gerçekleşen üretim verilerinin istatistiksel olarak sağlanabilmesi sayesinde, üretim kapasitesinin planlanması ve geliştirilmesi hakkında stratejik çözümler üretebilirsiniz. Proman bütün iş istasyonlarını ve makinaların verimliliğini izleyerek, hangilerinin etkin olarak kullanılmadığını veya kapasitesinin üzerinde kullanıldığını görmenize yardımcı olur. Bu sayede üretim makina gruplarının iş yükü durumlarını veya tek tek makinaların bütün üretimdeki paylarını görebilirsiniz. Bu yaklaşım size, maliyet azaltma çözümleri, üretim kaynaklarının en verimli kullanımı ve üretim potansiyelinin maksimize edilmesi hakkında çözümler sunacaktır.

PROMAN’IN İŞLETMENİZE KATTIĞI DEĞERLER

Stokların Azalması

Eskiden atölye tarzı üretim metodu vardı, Üret > Stoğa veya Vitrine koy > Sat şeklinde çalışıyorduk ama stoklama ve hammadde maliyetleri artınca, bu metodla rekabet edemez hale geldik.

Artık  Siparişi al > Hemen Üret > Müşteriye Gönder eklinde çalışıp, stoklama işlemlerini minimuma indirmeye çalışıyoruz.

 

Personel Azalması

Eldeki personel uzmanlık alanlarına ve boşluk durumlarına göre çalıştırıldığı için personel işgücü optimize edilecek, bu sayede uygunsuz ve fazla personel çalıştırılması önlenecektir. 

 

Verimliliğin Artması

Bütün üretim faktörleri ( hammadde, işgücü, depolama, …… ) optimum seviyede kullanıldığı için  kurumunuzun toplam verimi artacaktır.

 

Satınalma Giderlerinin Azalması

Üretimde kullanılacak bütün ihtiyaçlar, planlanabildiği için satınalma işlerimiz aceleye gelmeyecek. En doğru tedarikçiden en uygun fiyatla satınalma işlemlerimizi yapabileceğiz.

 

Sistem Bakım ve Onarım Giderlerinin Azalması

Üretimdeki bütün makine ve teçhizatın kullanım süreleri takip edilebildiği için bakım zamanları önceden belirlenip planlanabilecek. Bu sayede periyodik bakımları zamanında ve düzgün yapılan makinalar bozulmadan daha uzun süre çalışacaklar. Ayrıca makine arızasından dolayı oluşan tamir masrafları ve zaman kayıpları ortadan kalkacak.

 

Kalite Artışı

Doğru malzeme kullanımı ve sağlam makine parkurunda uzman personel tarafından üretilen ürünler daha kaliteli olacaktır.

 

Dökümanı indir

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

DENETİM ve DANIŞMANLIK

Bir projeye başladığımızda, ilk olarak PROMAN mühendisleri üretim sahanızı ziyaret ederek, PROMAN’dan bekleyebileceklerinizi net olarak açıklamaya ve isteklerinizi değerlendirmeye çalışırlar. Bir sonraki adımda ise, müşterimizin ihtiyaçlarına göre programın uyarlanması için prototip çalışması yapılır.

Bu aşamada; müşterinin üretimdeki verimliliği, izlenebilirlik ve kalite gereksinimleri kontrol edilerek, üretim bandınız veya atölyenizin otomasyonu için en uygun IT çözümleri belirlenir ve bu sayede PROMAN’ın en etkin uyarlaması için ortam hazırlanmış olur. Sonraki adımlar ise, üretim prosedürlerinin değerlendirilmesi, sistemin denetlenmesi (auditing), mevcut üretim şartlarının üretim standartlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilmesi, uygun çözüm önerilerinin tavsiye edilmesi, çalışma sonuç raporunun oluşturulup, proje portföyünün tamamlanması şeklindedir. Mühendislerimiz son olarak özel amaçlı üretim prosedürleri için düzenleyici ve kısıtlayıcı çözüm önerileri sunarak, bunların PROMAN üzerinde uygulanması için tavsiyelerde bulunurlar.

DANIŞMANLIK & KURULUM

Günümüzde rekabet, yerel bazdan ulusal ve uluslararası seviyelere tırmanmıştır. Bu koşullar altında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen işletmelerin vizyon ve stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için işletmenin tüm fonksiyon, süreç ve kaynaklarının entegre bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

Personel Eğitim Programları

PROMAN kullanıcı ekranlarının, kullanımı kolaydır ve çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Çalışanlarınız karmaşık yazılımları öğrenmek için saatlerini bilgisayar başında harcamak zorunda kalmazlar. PROMAN’ın sürükle be bırak şeklinde çalışan bir planlama ekranı bulunmaktadır, ayrıca çok net ekran görüntüleri, kurulum sayfaları ve araçlara ait bilgilerde kullanımı kolaylaştırmaktadır. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan, işletim sisteminiz ne olursa olsun, her şeye tek bir ekrandan ulaşabilirsiniz. Üretim personeli, gerektiği anda ve makinalarının başında iken işlerine ait bütün veri dosyalarına ulaşabilirler.

PROMAN yüzde-yüz online ve gerçek zamanlı olarak çalışması sayesinde, kağıda basılı belgelere olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca üretimi kolaylaştıran yapısı sayesinde operasyonlarınızı dağınıklığa sebep olmadan, yalın ve sade bir şekilde yürütebilmenize imkân sağlar. PROMAN’ın güçlü ve kullanımı kolay yapısı, iş emirlerinin, üretim tahminlerinin, sıcak satış ekibinin oluşturulması ve diğerleri için yenilikçi araçlar barındırmaktadır.

PROMAN eğitimlerini geniş bir yelpazede sunabilmektedir. Bu eğitimler komple bir proje çerçevesinden, tek bir fonksiyonu kapsayan dar amaçlı eğitimlere kadar olabilir.

 • Özel uygulamalara ait eğitimler
 • Teknik eğitim: bütün markalar için otomotive ve nümerik kontrol programlaması, robotlar, yazılım çalışma grupları, SCADA ve DCS sistemleri, veri tabanları, yapay görüş sistemleri
 •   Adresleme yöntemleri, tasarım, modelleme ve test konularında, genel eğitimler.

 

PROMAN’ın ilk hedefi BEKLENTİLERİNİZİ TEMİZ VE NET BİR ŞEKİLDE BELİRLEYİP, ANLAYABİLMEKTİR. Ön eğitim safhasında, PROMAN eğitmenleri, size en uygun olan çözümü sunabilmek için elinizdeki geçerli doneler ile hedefleriniz arasındaki farklılıkları analiz edecekler ve buna göre gereklilikleri ortaya çıkaracaklardır.

Eğitim merkezimiz, dört aşamalı bir yapıyı benimsemiştir:

 • Değerlendirme ve hazırlık
 • Eğitim
 • Değerlendirme
 • İzleme ve takip desteği

 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.

 

Online Sistem Bakımı

PROMAN yeni ticari stratejilerin en ilerici fikirlerini yakalayabilmek için düzenli olarak güncelleştirilmektedir. PROMAN müşterisi olduğunuzda sadece bir paket programı almazsınız, aynı zamanda yeni nesil iş yönetim sistemleri ile ortaya çıkan yenilikçi fikirler ve diğer yenilikleri de kullanabilme imkânına sahip olursunuz. PROMAN sürekli olarak sistemini yenilediği için, müşterilerimiz herhangi bir ek maliyet olmadan bunun faydalarını görmektedirler.

Bu düzenlemelere ek olarak PROMAN destek ekibi, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bakım anlaşmaları yaparak; ek güvence, koruma veya bilgi desteğini taahhüt eder. Bu anlaşmalar; periyodik koruyucu bakımlar, destek hattı üzerinden arama ve destek alma şeklinde olabilir. Bu anlaşmalara dair bütün bilgileri özel olarak bu amaçla geliştirdiğimiz (HELPDESK) YARDIM-MASASI yazılımı üzerinden yönetilmekte ve sorgulanabilmektedir.

PROMAN müşterilerine bir hizmet taahhüdü ile aşağıdaki bakım anlaşmalarını sunar. Bunlara SLA (Service Level Agreement) Servis Düzeyine Göre anlaşma tipleri denir.

 • BMP (Basic Maintenance Program) Temel Bakım Programı

Bilişim sisteminizdeki sunucuların ve strateji iş istasyonlarının izlenmesi ve yönetilmesi hizmetlerini kapsar.

 • AMP (Adaptive Maintenance Program) Uyarlanabilir Bakım Programı

PROMAN yazılımının uyarlanabilmesi, geliştirilebilmesi ve iyileştirilebilmesi için gerekli bakım hizmetlerini kapsar

 • PMP (Personalized Maintenance Program) Kişiselleştirilmiş Bakım Programı

PROMAN veya diğer sağlayıcılar tarafından yönetilen kullanıcı uygulamalarının da dâhil olduğu firmaya veya kişiye özel olarak belirlenmiş hizmetler bütünüdür.

PROMAN aynı zamanda şu bakım programlarını da seçenek olarak sunmaktadır;

 • Bakım işlemlerinin denetlenmesi ve raporlanması
 • Koruyucu bakım hizmetleri
 • Adaptif bakım hizmetleri
 • Fonksiyonel bakım hizmetleri
 • Gelişimsel bakım hizmetleri
 • Uygulamalı bakım hizmetleri
 • Operasyonel bakım hizmetleri

 

PROMAN Online Sistem Bakımı

Hızlı, güvenilir ve profesyonel PROMAN desteği.

Eğer Proman’la ilgili bir sorunuz varsa veya çalışması gereken bir şey yolunda gitmiyorsa, profesyonel destek ekibimizin güvenilir ellerindesiniz. Sorununuzun çözümü ile ilgili işlemlere çok kısa bir sürede başlayacağımızı garanti ediyoruz. Direkt olarak bir PROMAN uzmanından destek alabileceksiniz. Güvenebileceğiniz bir uzman bilgisini size vermeyi amaçlıyoruz. Hataları kabul ve analiz etmenin yanında, birçok soruna sizinle bir uyum içinde çalışırken de çözüm üretiyoruz. Gerektiği durumlarda ilave programlama düzenlemeleri ile çözüm uyarlamaları üretebiliriz. Eğer PROMAN ile ilgili olarak standart bir sorun ile karşı karşıya iseniz, tamamen güvenilir bir iletişim sayesinde sorununuz direkt olarak çözülecektir. Ayrıca sizlere sürekli olarak PROMAN’ın kullanımı hakkında bilgi ve yardım sunmaktan ayrıca uygulama eğitim kursları düzenlemekten ve standart kullanım dokümanlarını sizlere ulaştırmaktan dolayı mutluyuz.

Müşterilerimiz olarak sizler, isteklerinizi yazabileceğiniz her yerden 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren web sitemize ulaşabilirsiniz. Bu sistemi kullandığınızda, arka planda bir iş akışı oluşturulacak ve isteğinizden sorumlu bir çalışanımız bilgilendirilip, otomatik olarak harekete geçmesi sağlanacaktır. Bu olay yardım prosedürümüzün ilk adımını oluşturacaktır. Biz hemen çalışmalarımıza başlayıp, PROMAN veya diğer sistemler aracılığı ile sizinle iletişim kuracağız. Eğer sorununuzun durumu hakkında bir değişiklik olursa, bu değişikliklerden otomatik olarak üretilen ve size gönderilen bir mail aracılığı ile haberdar olacaksınız. Bu şekilde olayları size bildiriyor olacağız. Ama merak etmeyin, çoğu durumda karşılıklı bir telefon görüşmesinin en etkili iletişim yöntemi olduğuna bizlerde katılıyoruz. İyi tanımlanmış iş-akışları ve net sorumluluklar sayesinde, hızlı geri-dönüş zamanlarımızdan, yüksek ulaşılabilirlik seviyesi ve sorunlarınızın güvenilir olarak ele alınacağından emin olabilirsiniz.

Soru ve düşüncelerinizi her zaman web sitemizdeki on-line formumuz aracılığıyla, info@proman.lt mail adresine e-posta yoluyla, Skype veya +37069825157 numaralı GSM hattımızı direkt olarak arayarak bize ulaştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Hiç dert etmeyin. Destek ekibimizdeki arkadaşlarımız dostane bir yaklaşımla bütün sorunlarınızda size yardımcı olmaya hazırlar. Lütfen web sitemizdeki online formu doldurunuz veya bize Skype üzerinden ulaşmaya çalışın. Size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz.